Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W13
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu otworowej eksploatacji i ochrony złóż, prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej