Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W14
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wiertnictwa, geoinżynierii, gazownictwa ziemnego, eksploatacji otworowej złóż oraz ochrony środowiska właściwych dla górnictwa i geologii
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów