Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_U11
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem eksploatacji otworowej złóż wykorzystywać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie