Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_K01
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role