Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_K03
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swojej działalności w tym jej wpływ na środowisko naturalne, ochronę złóż i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje