Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_W14
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów