Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_W17
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle naftowym i gazowniczym oraz wiertnictwie naftowym
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej