Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_U07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do projektowania, analizy i oceny wykonywanych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej