Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_W01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
ma szczegółową wiedzę w zakresie: termodynamiki, przepływów w ośrodkach porowatych, hydromechaniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania procesów zachodzących w złożach węglowodorów
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów