Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_W15
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu: budowy i struktury materiałów, porównywania właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych oraz doboru materiałów stosowanych w inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych