Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_U06
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać poznane modele obliczeniowe i metody do analizy i projektowania procesów zachodzących w ośrodkach porowatych i systemach dystrybucji płynów
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie