Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_U09
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich