Dane EK kierunkowego:
Kod:
CE2A_K08
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób