Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W12
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu mechaniki pękania materiałów kruchych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów