Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U12
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi