Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U23
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie