Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K02
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role