Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K03
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • T2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia