Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K06
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób