Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K07
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu