Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych