Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W08
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów
Odniesienia do EKO: