Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_U04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U11
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
 • T2A_U12
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • T2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
 • T2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych