Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_U08
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
Odniesienia do EKO: