Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_U10
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi sformułować model transportu masy, energii i pędu oraz zastosować odpowiednie warunki początkowe i brzegowe dla opisu technologii otrzymywania materiałów
Odniesienia do EKO: