Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_U15
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce dla podstawowych technologii materiałowych
Odniesienia do EKO: