Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_K03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób