Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_K08
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
Odniesienia do EKO: