Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC1A_U16
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się