Dane EK kierunkowego:
Kod:
SO2A_U02
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować i rozumie zjawiska społeczne w kategoriach socjologii mediów i komunikowania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
  • S2A_U01
    potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społec