Dane EK kierunkowego:
Kod:
SO2A_K04
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S2A_K06
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny