Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyka matematyczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się rozkładami prawdopodobieństwa.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U01
  ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_U10
  potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych
 • FT1A_U04
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych