Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyka matematyczna
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe zasady rachunku prawdopodobieństwa.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych