Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Efekt kształcenia:
Student używa statystyki do opisu układów termodynamicznych, potrafi również zastosować statystyki kwantowe do opisu termodynamiki bozonów i fermionów.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • FT1A_U10
    potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych