Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe
Powiązania z EKK:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role