Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie układów scalonych w technologii CMOS 2
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić symulacje obwodu elektronicznego typu mixed-mode
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT2A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
 • IS1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • FM1A_U18
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzia niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych
 • FM2A_U16
  dostrzega powiązanie fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki
 • IS2A_U02
  potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych