Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie układów scalonych w technologii CMOS 2
Efekt kształcenia:
Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FT2A_K01
  docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
 • IS1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • FM1A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM2A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • IS2A_K06
  potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele