Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Układy elektroniczne
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe układy elektroniki analogowej. Student wie jak z podstawowych bloków analogowych budować układy mające praktyczne zastosowania (przetworniki, generatory, etc...)
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT1A_W08
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
 • FT1A_W10
  ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach