Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kwantowy opis procesów rozpraszania
Efekt kształcenia:
Student ma szansę zdobycia wiedzy z zakresu elementarnego, nierelatywistycznego opisu procesów rozpraszania w układzie dwóch cząstek złożonych.
Powiązania z EKK:
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • IS2A_W07
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces
 • IS2A_W08
  ma szczegółową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki niezbędną przy tworzeniu modeli matematycznych opisujących wybrane procesy; ma podbudowaną teoretyczną wiedzę z zakresu zastosowań metod numerycznych i metod optymalizacji
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych