Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kwantowy opis procesów rozpraszania
Efekt kształcenia:
Student ma szansę zapoznania się z aparatem matematycznym mechaniki kwantowej wykorzystywanym w teorii rozpraszania.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W11
  zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • FT2A_W05
  ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
 • FM1A_W02
  Zna podstawowe techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • IS2A_W07
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces
 • IS2A_W08
  ma szczegółową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki niezbędną przy tworzeniu modeli matematycznych opisujących wybrane procesy; ma podbudowaną teoretyczną wiedzę z zakresu zastosowań metod numerycznych i metod optymalizacji
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych