Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kwantowy opis procesów rozpraszania
Efekt kształcenia:
Student ma szansę zdobyć umiejętność praktycznego posługiwania aparatem matematycznym wykorzystywanym w teorii rozpraszania.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U04
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
 • FT2A_U07
  potrafi zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy w odniesieniu do badanego zjawiska w przyrodzie, badanej własności materiałów, bądź przebiegu procesów fizycznych
 • FM1A_U04
  jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki