Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do kowariancji wirów
Efekt kształcenia:
Metoda kowariancji wirów zastosowana do badań strumieni gazów
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT1A_W10
  ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • FT1A_W16
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W06
  ma podstawowa wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów w obszarze fizyki technicznej i jej zastosowań
 • FT2A_W08
  ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT2A_W10
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
 • FT2A_W14
  ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością