Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do kowariancji wirów
Efekt kształcenia:
Zespołowe pomiary z wykorzystaniem dataloggerów
Powiązania z EKK:
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K07
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej
 • FT1A_K08
  potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FT1A_K09
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
 • FT2A_K04
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
 • FT2A_K06
  dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej