Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do kowariancji wirów
Efekt kształcenia:
Obsługa dataloggerow
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U02
  potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U04
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
 • FT1A_U13
  posiada umiejętności niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki
 • FT1A_U15
  potrafi oszacować zużycie energii w różnych procesach technologicznych lub zużycie energii związane z wykonaniem określonej czynności
 • FT1A_U17
  potrafi prowadzić metodami matematycznymi i ekonomicznymi analizy porównawcze rożnych rozwiązań inżynierskich
 • FT2A_U05
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
 • FT2A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego w obszarze fizyki technicznej i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • FT2A_U14
  potrafi ocenić przydatność nowych technik, technologii i urządzeń w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich bądź problemów badawczych właściwych fizyce technicznej