Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to synchrotron radiation and its applications
Efekt kształcenia:
Student acquires the general knowledge of the generation and properties of the X-ray radiation from the X-ray tube, synchrotron and the X-ray free electron laser. Student becomes familiar with the X-ray instrumentation and detection of radiation.
Powiązania z EKK:
 • FT2A_W05
  ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
 • FT2A_W06
  ma podstawowa wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów w obszarze fizyki technicznej i jej zastosowań
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • FT2A_W05
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT2A_W06
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej