Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to synchrotron radiation and its applications
Efekt kształcenia:
Student is introduced to the process of obtaining access to the synchrotron facilities for performing a proposed experiment.
Powiązania z EKK:
 • FT2A_W11
  ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
 • FT2A_W12
  zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych