Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Problematyka pomiarów jakości powietrza
Efekt kształcenia:
Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FM1A_W01
  Ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FT2A_W07
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FM2A_W01
  ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB1A_W03
  posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FM2A_W01
  posiada znajomość technik pomiarowych, szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych niezbędną do prowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FM1A_W01
  ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych i biochemicznych, technik ich badania i analizy uzyskanych wyników
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • FT2A_W07
  ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością