Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bioetyka
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U06
    potrafi sformułować problem analityczny oraz wdrożyć system zapewnienia jakości w laboratorium (GLP)
  • IM2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach