Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie jakością
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U06
    potrafi sformułować problem analityczny oraz wdrożyć system zapewnienia jakości w laboratorium (GLP)
  • TC1A_U18
    uwzględnia regulacje prawne korzystając z norm przedmiotowych