Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to CUDA and OpenCL
Efekt kształcenia:
A student gains knowledge on advanced topics related to the massively parallel programming using GPU.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw informatyki
 • IS1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_W08
  ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych